VİZYONUMUZ

Türkiye’de ve dünyada, kendi alanımızda örnek ve önder kuruluş olmaktır.

MİSYONUMUZ

 • Tüketicimizi ve müşterimizi; sektörümüz, yeni ürünlerimiz hakkında bilgilendirmek, gelişmelerden, olabilecek risklerden ve imkanlardan haberdar etmek,
 • Bakliyet ve makarna sektörünü ulusal ve uluslararası ölçekte temsil etmek,
 • Yeni pazarlar oluşturmak, mevcut pazarlarda pay artırmak için sektörümüzü etkin kılmak ve teşvik etmek,
 • Uluslararası pazarda, etkin ve sürdürülebilir kalitede ürün, hizmet sunmak.
 • Sektörümüzün, çağdaş yönetim anlayışıyla paylaşımcı ve katılımcı yönetime, kurumlara sahip olmasını sağlamak misyonumuzdur.

KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Ulaştığımız tüm müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayarak müşteri memnuniyetinin sürekliliğini garanti etmek ve memnuniyet oranını arttırmak
 • Tüm çalışanlarımızın katılımını sağlayarak, tüm işleri ilk seferinde ve her seferinde tam zamanında yapmak
 • Sürekli eğitim, gelişim, iyileştirme için çalışanlarımızın bir ekip ruhu içerisinde dürüst, hoşgörülü, saygılı ve özverili çalışma ortamının hazırlanması,
 • Gelişmiş teknolojik koşullarda, hijyenik ortamda, Türk Gıda Kodeksi’nin ilgili tebliğlerine uygun üretim yapmak, bu doğrultuda gıda güvenliği ve yönetim politikası artlarını yerine getirmek
 • İç ve dış pazarda oluşturduğumuz ‘iyi kaliteli ürün’ kabulümüzün sürekliliğini sağlayacak çalışmalarda bulunmak
 • Üretim ve ürün çeşitliliği kapasitemizi arttırmak
 • Üretmiş olduğumuz ürünlerde ve proseslerde (mikrobiyolojik, kimyasal, fiziksel dış analizler ile) iyi kalitenin yanı sıra ‘Güvenli Ürün’ üretimini garanti etmek şirketimizin Kalite Politikasıdır.

İŞ KURALLARIMIZ

 • İnsan sağlığına, hayatına ve çalışanlarımızın haklarına saygı göstermek,
 • Ekolojik sisteme ve çevrenin korunmasına saygılı olmak,
 • İş ilişkisi içerisinde olduğu tüm ülkelere, bölgelere ve kişilere eşit davranmak,
 • Eşitlikçi ve katılımcı yönetim ilkelerine sahip olmak.